S.C Protech Secur Electronics SRL (1435 produse)
Casa, Bricolaj si Petshop
Scule electrice si unelte
Wearables si Gadgeturi
TV, Audio-Video si Foto

Termeni si Conditii S.C Protech Secur Electronics SRL

Cump?r?tor - persoan? fizic? sau juridic? sau alt? entitate care î?i face un cont pe site ?i care plaseaz? o Comand? confirmat? de Vânz?tor. Vânz?tor - S.C Protech Secur Electronics SRL , cu Sediu social:Sos Oltenitei, Nr 232, Cam 1, Nr 2, Bl 23 Sc 1, Et 1 Bucuresti, avand CUI: 38403701 , nr. de ordine în registrul comer?ului: J40/18075/2017 Datele de contact sunt disponibile în sec?iunea "Despre noi". Comand? - un document electronic ap?rut ca form? de comunicare între S.C Protech Secur Electronics SRL?i Cump?r?tor, prin care S.C Protech Secur Electronics SRL este de acord s? livreze produsele comandate ?i Cump?r?torul este de acord s? achite contravaloarea acestora. Produse - bunuri care urmeaz? a fi furnizate de c?tre S.C Protech Secur Electronics SRL Cump?r?torului ca urmare a contractului încheiat. contract - o Comand? confirmat? de c?tre Vânz?tor.

Informatii Livrare S.C Protech Secur Electronics SRL

Livrarea se face prin curierat rapid cu unul din partenerii no?tri. Ne rezerv?m dreptul de a întârzia/refuza o livrare în cazul în care a?i optat pentru plata on-line îns? suma virat? nu este eviden?iata în conturile noastre pân? la termenul limita stabilit pentru vânzare. Riscul de pierdere sau de deteriorare a produselor este transferat dvs. în momentul în care dvs. sau o parte ter?? desemnat? de dvs., alta decât transportatorul, într? în posesia fizic? a produselor comandate. Nu accept?m onorarea comenzilor prin transportatori indica?i de dvs. În acest contract, doar Vânz?torul poate avea op?iunea alegerii transportatorului. Ne rezerv?m dreptul de a nu mai onora ?i expedia comenzi persoanelor care nu ?i-au îndeplinit obliga?iile contractuale. De asemenea, ne rezerv?m dreptul de a anula comenzile cu date de contact incomplete/incorecte în lips? unui r?spuns din partea Cump?r?torului. Dup? o încerc?re de livrare nereu?ita din culpa clientului, efectuata de c?tre firmele de curierat partenere, comanda dvs. va fi considerat? anulat?, iar acest contract reziliat. Ne rezerv?m dreptul de a nu mai expedia comenzi persoanelor pe contul c?rora se înregistreaz? cel mult doua comenzi a c?ror livrare nu a putut fi efectuat? cu succes în decurs de o lun?. Pentru Perioadele promo?ionale (Black Friday, Cr?ciun, Anul Nou, Pa?te, etc.), termenul de livrare al comenzilor plasate în intervalul desf??ur?rii campaniei, poate fi diferit  ?i se va face într-un interval de pân? la 5 zile lucr?toare de la acceptarea ?i confirmarea comenzii de c?tre operatorii no?tri.

Informatii Garantie S.C Protech Secur Electronics SRL

Garan?ia legal? de conformitate a produselor Toate produsele comercializate de c?tre site-ul nostru, beneficiaz? de condi?ii de garan?ie de conformitate conform legisla?iei în vigoare. Termenul de garan?ie de conformitate oferit Protech Secur Electronics SRL  (inclusiv pentru vicii ascunse) este cel prevazut de legislatia in domeniu. Prezum?ia lipsei de conformitate nu poate fi invocat? atunci când: este incompatibil? cu natura produsului - aceast? situa?ie intervine, în general, în cazul produselor a c?ror durata de via?? este mai mic? de 6 luni, este incompatibil? cu natura lipsei de conformitate - lipsa de conformitate este provocat? de utilizarea incorect? a produsului de c?tre consumator sau de uzura normal? a produsului. Produsele comercializate de Protech Secur Electronics SRL sunt noi ?i provin din surse autorizate de fiecare produc?tor în parte. Garan?ie voluntar? conven?ional? se poate acorda doar dac? produc?torul ofer? o astfel de garan?ie comercial?. În nici într-un caz, drepturile consumatorului nu sunt afectate de existenta sau inexistent? unei garan?ii conven?ionale comerciale. Dac? sunte?i persoan? fizic?, v? reamintim drepturile dvs. ca ?i consumator prev?zute în Legea nr. 449/2003, în special art. 9-14, ?i anume: "Art. 9 - Vânz?torul este r?spunz?tor fa?? de consumator pentru orice lips? a conformit??ii existent? la momentul când au fost livrate produsele. Art. 10 - În cazul lipsei conformit??ii, consumatorul are dreptul de a solicita vânz?torului s? i se aduc? produsul la conformitate, f?r? plat?, prin reparare sau înlocuire, conform art. 11, sau s? beneficieze de reducerea corespunz?toare a pre?ului ori de rezolu?iunea contractului privând acest produs, în condi?iile art. 13 ?i 14. Art. 11 - (1) În cazul lipsei conformit??ii, consumatorul are dreptul de a solicita vânz?torului în primul rând repararea produsului sau are dreptul de a solicita înlocuirea produsului, în fiecare caz f?r? plat?, cu excep?ia situa?iei în care m?sura este imposibil? sau dispropor?ionat?. (2) O m?sur? reparatorie va fi considerat? ca dispropor?ionat?, dac? ea impune vânz?torului costuri care sunt nerezonabile în compara?ie cu cealalt? m?sur? reparatorie, luându-se în considerare: - valoarea pe care ar fi avut-o produsele dac? nu ar fi existat lipsa de conformitate; - importan?a lipsei de conformitate; - dac? cealalt? m?sur? reparatorie ar putea fi realizat? f?r? un inconvenient semnificativ pentru consumator. (3) O m?sur? reparatorie va fi considerat? ca imposibil? dac? vânz?torul nu poate asigura produse identice pentru înlocuire sau piese de schimb pentru reparare, inclusiv ca urmare a lipsei utilajelor sau a tehnologiei aferente. (4) Orice reparare sau înlocuire a produselor va fi f?cut? în cadrul unei perioade rezonabile de timp, stabilit? de comun acord, în scris, între vânz?tor ?i consumator, ?i f?r? niciun inconvenient semnificativ pentru consumator, luându-se în considerare natura produselor ?i scopul pentru care acest? a solicitat produsele. Perioada de timp stabilit? nu poate dep??i 15 zile calendaristice de la data la care cump?r?torul a adus la cuno?tin?? vânz?torului lipsa de conformitate a produsului. (5) În cazul repar?rii produsului, în acesta vor fi montate numai piese noi. Art. 12 - No?iunea f?r? plat?, prev?zut? la art. 10 ?i 11, se refer? la toate costurile necesare aducerii produselor la conformitate, inclusiv costurile po?tale, de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manoper?, materiale utilizate ?i ambalare. Art. 13 - Consumatorul poate solicit? o reducere corespunz?toare a pre?ului sau rezolu?iunea contractului în oricare dintre urm?toarele cazuri: - dac? nu beneficiaz? nici de repararea, nici de înlocuirea produsului; - dac? vânz?torul nu a luat m?sura reparatorie într-o perioad? de timp rezonabil?; - dac? vânz?torul nu a luat m?sura reparatorie, conform art. 11 alin. (4), f?r? inconveniente semnificative pentru consumator. Art. 14 - Consumatorul nu este îndrept??it s? solicite rezolu?iunea contractului, dac? lipsa conformit??ii este minor?."

Politica de Retur S.C Protech Secur Electronics SRL

Returul se poate efectua si prin formularul de retur negociat.ro
DORITI SA RETURNATI UN PRODUS?Conform art.9 din OUG 34/2014, va informam ca beneficiati de o perioada de 14 zile de la primirea coletului pentru a ne informa cu privire la retragerea din contract si returna BUNURILE achizitionate, fara a fi nevoit sa va justificati decizia de retragere si fara a suporta alte costuri doar cele prevazute la art.13 alin.(3) si la art.14 din OUG nr.34/2014.Pentru detalii suplimentare puteti accesa :ORDONANTA DE URGENTA NR.34/2014 sau pagina: TERMENI SI CONDITII CUM RETURNATI UN PRODUS? va rugam sa ne contactati pe adresa de e-mail protech.secur.electronics@gmail.com sau telefonic la  0764301287: urmand ca un operator sa va contacteze pentru detaliile de returnare., accesati din meniul de sus sectiunea  IMPORTANT• Solicitarea returnarii produselor sa se faca in maxim 14 zile calendaristice de la data primirii coletului;• Produsul / predusele trebuie returnate in aceeasi stare in care au fost livrate ( rugam ca, pe cat posibil, sa trimiteti produsul in ambalajul original cu toate accesoriile, si etichetele intacte).• Produsele achizitionate sub forma de pachete speciale sau care beneficiaza de alte produse cadou nu se pot returna individual ci tot sub forma de pachet sau impreuna cu produsul cadou.• In cazul in care achizitia generaza un cupon cadou, si acesta a fost folosit, returnarea contravalorii produselor va fi efectuata cu scaderea valorii cuponului.• In termen de 14 zile lucratoare de la primirea coletului in depozitul nostru va vom rambursa suma reprezentand valoarea produselor returnate de dumneavoastra in contul specificat.• Costul de transport al curierului in cazul returului produsului/ produselor va fi suportat in totalitate de client. In cazul in care produsul livrat este neconform documentatiei, sau este defect, atunci costul transportului va fi acoperit integrat de catre comerciant. Produsul/ produsele pot fi returnate doar prin curier rapid.• Daca aceste conditii sunt indeplinite, puteti returna produsul in vederea recuperarii pretului achitat pe produsul respectiv, tot ce trebuie sa faceti este sa sa ne contactati la numarul de telefon : 0764301287 si sa ne informati ca doriti sa returnati produsele achizitionate.