SC TC DEALS SRL (260 produse)
Auto, Moto
Reparatii si echipamente auto Echipamente profesionale
Wearables si Gadgeturi
TV, Audio-Video si Foto
Laptopuri, Tablete si Telefoane
Telefoane mobile si accesorii Telefoane mobile
Casa, Bricolaj si Petshop
Mobilier de gradina Mobilier pentru gradina
Decoratiuni Decoratiuni Casa
Scule electrice si unelte
PC, Accesorii si Programe
Periferice PC Periferice
TV, Audio-Video si Foto
Televizoare si accesorii Accesorii diverse Televizoare
Home Cinema si Audio Playere, Boxe si Casti

Termeni si Conditii SC TC DEALS SRL

Comanda se va putea face adaugand in cos produsul preferat unde se va putea alege cantitatea dorita, culoarea sau marimea. Se va afisa total de plata si se va completa spatiile destinate cu informatii referitoare la adresa livrarii. Confirmarea de Inregistrare a Comenzii primita de catre Client automat, nu creeaza obligatii contractuale si nu este o confirmare a faptului ca produsele sunt pe stoc. Comanda plasata on-line de catre Client, va fi considerata valida numai dupa confirmarea acesteia de catre 'furnizor  partener si va fi urmata de o Proforma. Validarea comenzii de catre Partener se face doar daca: 1. Datele Clientului sunt complete si corecte; 2. Produsele din comanda Clientului sunt disponibile; 3. Nu exista erori in sistem care ar putea genera preturi gresite (ex.: valoare a pretului zero/Lei) Acest moment marcheaza incheierea contractului de Vanzare -Cumparare.” Incheierea contractului are loc in momentul emiterii facturii fiscale si nu la lansarea comenzii sau emiterea confirmarii automate de primire a acestei comenzi. O comanda pentru care s-a oferit numar de inregistrare nu este neaparat confirmata

Informatii Livrare SC TC DEALS SRL

Livrarea se face prin curier rapid, utilizand serviciile SAMEDAY sau DPDTermenul de livrare este 1-2 zile lucratoare de la confirmarea comenzii.

Informatii Garantie SC TC DEALS SRL

Toate produsele sunt insotite de certificat de garantie.

Politica de Retur SC TC DEALS SRL

Returul se poate efectua si prin formularul de retur negociat.ro
Ce trebuie s? faci?Pasul 1. Te asiguri c? produsul se afl? în dreptul de retragere/returnare de 14 zile calendaristice, care decurge de la momentul recep?ion?rii coletului conform legisla?iei în vigoare privind comer?ul electronic.Pasul 2. Te asiguri c? produsul este exact cum a fost primit, nu prezint? urme de folosin??, se afl? în aceea?i stare în care a fost livrat (s? nu fie testat: ex: fotografii/poze/înregistr?ri etc.), are toate accesoriile, etichetele intacte ?i documentele care l-au înso?it, iar ambalajul este cel original.Pentru returnare, furniza?i numele ?i un cont bancar valid în care dori?i s? v? fie virat? suma. Rambursarea contravalorii produsului se va face în cel mult 14 zile de la recep?ionarea returului. Contul bancar se va furniza de c?tre client atât pe formularul de garan?ie, cât ?i electronic pe adresa de email contact@nationaldeals.ro.• Informeaz?-ne cu privire la decizia ta de retragere printr-un email la adresa contact@nationaldeals.ro, specificând toate datele mai sus amintite.• În momentul în care primim coletul de la dumneavoastr? ve?i fi contactat de c?tre unul din operatorii no?tri. ATEN?IE!În toate cazurile return?rii/înlocuirii produselor ca urmare a renun??rii la cump?rare, costurile de returnare vor fi suportate explicit de c?tre client conform art. 14, al. 2, din OUG. nr. 34/2014. Produsul se livreaz? f?r? ramburs prin curier c?tre vanzatorul partener de la care s-a facut achizitia produsului.   Dispozi?ii GeneraleConform legisla?iei în vigoare privind comer?ul online, OUG 34/2014, art. 52, al. 2, dreptul de retragere sau renun?area la cump?rare este aplicabil? exclusiv clien?ilor persoane fizice (nu vizeaz? ?i persoanele juridice). Acestea au dreptul de a notifica în scris comerciantul cu privire la dorin?a de retragere, f?r? penalit??i ?i f?r? invocarea unui motiv, în termen de 14 zile calendaristice de la primirea produsului, singurele costuri care pot c?dea în sarcina consumatorului fiind cheltuielile directe de returnare a produselor.A?adar, înainte de returnare, clientul, persoan? fizic?, trebuie s? se asigure de faptul c? produsul se afl? în dreptul de retragere de 14 zile calendaristice, care decurge de la momentul primirii acestuia.Produsul returnat nu trebuie s? prezinte urme de folosin??, ci trebuie s? fie exact în aceea?i stare în care a fost livrat, cu toate accesoriile, etichetele intacte ?i documentele care l-au înso?it, iar ambalajul s? fie cel original. Nu se accept? pentru returnare produsele care prezint? modific?ri fizice, ?ocuri, ciobiri, lovituri, zgârieturi, urme de folosire excesiv? ?i/sau interven?ii neautorizate etc.Astfel, înlocuirea produselor f?r? penalit??i ?i f?r? invocarea unui motiv sau returnarea banilor, dup? caz se poate efectua doar dac? produsul este returnat conform specifica?iilor de mai sus.Nu se accept? pentru returnare produse care au fost achizi?ionate pe comand? special? cu avans încasat, saucare la momentul respectiv nu f?ceau parte din oferta companiei.În toate cazurile return?rii/înlocuirii produselor ca urmare a renun??rii la cump?rare, costurile de returnare vor fi suportate explicit de c?tre client conform art. 14, al. 2, din OUG. nr. 34/2014, iar renun?area repetat? la cump?rare va putea fi considerat? un abuz. Costurile privind returnarea produselor prin curier se calculeaz? în func?ie de greutatea ?i dimensiunile coletelor, precum ?i în func?ie de localitatea de expedi?ie. Înainte de expediere pentru detalii ?i informa?ii suplimentare consulta?i politica ?i tarifele firmei de curierat.În cazul achizi?ion?rii de produse de pe acest site, se folosesc tehnicile de comunicare la distan??, astfel încât se aplic? dispozi?iile conform O.U.G. 34/2014. Clientulare deci posibilitateas? opteze doar o singur? dat? pentru returnarea/înlocuirea unui produs în condi?iile art. 4 alin.1 lit b) din O.G. 130/2000 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare din OUG. 174/2008.Consumatorul este responsabil doar în ceea ce prive?te diminuarea valorii produselor rezultat? din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor ?i a func?ion?rii produselor. În conformitate cu Directiva 2011/83/UE, punctul (47) din prezentare: pentru a stabili natura, caracteristicile ?i modul de func?ionare a bunurilor, consumatorul ar trebui s? le mânuiasc? ?i s? le inspecteze în acela?i mod în care i s-ar permite s? o fac? într-un magazin. De exemplu: consumatorul ar trebui doar s? probeze un articol de îmbr?c?minte, nu s? îl ?i poarte.În cazul în care produsul nu respect? toate cerin?ele mai sus men?ionate, atât timp cât clientul opteaz? pentru dreptul de retragere, conform articolului 14, alin. 3 din OUG 34/2014 se face ?i responsabil direct pentru diminuarea valorii produselor rezultat? din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor ?i func?ion?rii produselor, astfel încât se oblig? pentru achitarea unei sume propor?ional? cu uzura provenit? din utilizarea produselor, care se ia în calcul de la momentul primirii coletului de c?tre client ?i pân? la momentul în care produsul se returneaz? la noi. Astfel, dac? produsul este returnat într-o stare în care nu mai poate fi vândut ca ?i nou, ne rezerv?m dreptul de a solicita o tax? pentru readucerea produsului în stadiul ini?ial (dac? mai este posibil) sau pentru a acoperi diferen?a de pre? rezultat? din vânzarea produsului ca second-hand.